A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d f g ĝ h ĥ j k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

*egal||a рівний, однаковий, одноманітний; ~e однаково, все одно, все рівно; tute ~e цілком однаково; ~e al io урівень з чим-н.; ~i vn, vt бути рівним, однаковим, дорівнювати; ◊ kiam nokto vualas, ĉiuj koloroj ~as уночі всі корови чорні; ~aĵ/o, ~ec/o рівність; ~ec/o/sign/o мат. знак рівності; ~ig/i vt рівняти, зрівнювати; ~igi rekordon повторити рекорд; ~iĝ/i зрівнятися; ~ul/o рівня.

egal/angul/a мат. pівнокутний.

egal/anim/a байдужий, байдужний, байдужливий.

egal/fort/a рівносильний, однаковий (за силою), такий же сильний; egal/later/a мат. pівносторонній.

egal/mezur||a рівномірний; ~e рівномірно, порівну, однаковою/тією ж/рівною мірою, в однаковій/у тій же/у рівній мірі.

egal/рez||o рівновага; ~a рівномірний, однаковий за вагою.

egal/rajt/a рівноправний;c/o рівноправність.

egal/rang/a рівний за ранґом.

egal/valor/o еквівалент.

Ege/a геогр.: ~a Mar/o Егейське море.

Egeri/o міф. Еґерія (німфа, наставниця римського царя Нуми); (e)~o перен. порадниця, наставниця.

*egid/o 1. міф. егіда (щит Зевса) ; 2. перен. егіда, захист, заступництво, покровительство.

egilop/o бот. егілопс [Aegilops].

egipt||o єгиптянин; ~a єгипетський; (E)~i/o геогр. Єгипет; ~in/o єгиптянка; ~olog/o єгиптолог; ~olog/i/o єгиптологія. (E)~uj/o = (E)~io.

Egist/o міф. Егісф (син мікенського царя Фієста від його дочки, вигодуваний козою).

eglanteri/o бот. шипшина [Rosa rubiginosa, син. R. eglanteria].

eglefin/o іхт. пікша, вахня [Melanogrammus aeglefinus].

ego||o філос.я”, еґо; *~ism/o егоїзм; ~ism/a егоїстичний; *~ist||o егоїст; ~ist/a егоїстичний; ~centra егоцентричний; mal~ist/a = altruista.

egopodi/o бот. яглиця [Aegopodium].

egret/o 1. чубчик, султан, плюмаж (син. plumtufo); 2. бот. летючка.

egret/arde/o орн. чепура [Egretta];