A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d f g ĝ h ĥ j k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

ef/o бібл. ефа (міра сипких тіл, 36,4 л).

efeb/o іст. ефеб (у Ст. Греції повнолітні юнаки, що навчалися військовому мистецтву і відвідували школи риторів, філософів).

efedr||o бот. ефедра [Ephedra]; ~ac/o/j eфедрові, хвойникові [родина Ephedraceae]; ~al/o/j хвойники [порядок Ephedrales]; ~in/o фарм. ефедрин.

*efekt||o ефект, враження, дія; ~a ефектний ~i vn справляти ефект; подіяти.

*efektiv||a ефективний, діючий, дійсний; ~e ефективно, дійсно, справді; ~ec/o ефективність, дійсність; ~ig/i vt здійснювати; ~igo, ~ig/ad/o здійснення; ~ig/ebl/a здійсненний; ~iĝ/i здійснитися, статися.

efelid/o ластовинка; ~o/j ластовиння.

*efemer||a ефемерний, скороминущий, недовговічний, швидкоплинний; ~o 1. =~aĵo; 2. ент. одноденка, ефемерида [Ephemera]; ~aĵ/o (що-н.) скороминуще, недовговічне; ~ed/o/j одноденкові [родина Ephemeridae].

efemer/o/pter/o/j ент. одноденкоподібні [ряд Ephemeroptera].

efemerid/o/j астр. ефемериди.

efendi/o ефенді (ввічлива форма звертання в Туреччині).

efervesk||i vn 1. скипати; бурхливо пінитися (при виділенні газів); 2. перен. скипіти, спалахнути; ~a 1. бурхливо пінливий, скипаючий; 2. перен. палкий, запальний; ~o 1. скипання; 2. перен. збудження, хвилювання.

efesti/o ент. ефестія [Ephestia].

Efez/o іст., м. Ефес.

*efik||i vt (по)діяти, впливати, давати ефект; ~a дійовий, дієвий, ефективний, результативний; ~o 1. дія, вплив; наслідок, результат, ефект; 2. фіз. ефект, (фізичне) явище; ~o de Dopler/o Допплерів ефект;~o de Hall ~o Голлів ефект; de Ĵul/o-Kelvin/o явище Джоуля-Томсона; ~o de Kompton/o Комптонів ефект; ~o de Volt/o ефект Вольти; ~o de Zeeman/o Зеєманів ефект; ~ad/o вплив, дія; ~ant/o хім., фіз. аґент, діючий фактор; ~ec/o ефективність, дієвість.

efik/kamp/o поле діяльності;

efloresk||i vn хім., геол. вивітрюватися (про породу); розпадатися (про солі); ~a вивітрений; ~o вивітрювання, розпад, ефлоресценція.

efluv/o фіз. витікання, виділення (електрики, тепла); elektra ~о тліючий, світний розряд.

efod/o рел. ефод (вбрання єврейського священика).

Efraim/o бібл. Єфраїм; Єфрем, Охрім (імена).

efrit/o міф. іфрит (у мусульманській релігії джин, наділений надзвичайною силою).

*-eg- I. збільшувальний суф.: grand~a величезний; dom~o хатище; pet~i благати; II. самостійно вжив. морфема: ~a дуже великий, величезний; винятковий; надзвичайний; ~ec/o найвищий ступінь/прояв (чого-н.).