A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a d e i n o r u v z

*du два; dek ~ дванадцять; ~a другий; ~e по-друге; ~o двійка, пара; ~ec/o подвійність; ~ig/i vt розділити на дві частини; ~iĝ/i двоїтися, роздвоюватися, розгалужуватися; ~obl/a подвійний; ~obl/e удвічі; ~obl/ig/i vt подвоїти; ~on/o половина; ~on/a половинний; ~on/e навпіл; ~on/ig/i vt ділити навпіл; Прим. duon уживається як преф., 1. що відповідає укр. пів-, напів-, недо-:~horo півгодини; ~litro півлітра; ~plena напівповний; ~kuirita недоварений; ~nuda напівголий; 2. для позначення родинних зв’язків між дітьми і батьками після другого шлюбу: ~filo пасинок; ~patro вітчим; ~frato зведений брат; ~op/a подвійний; парний; ~op/e удвох; ~op/o пара; дует; ~ul/o двійник; ~um/a мат. двійковий; ~uma nombrosistemo двійкова система числення;

du/a/flank/e з іншого/другого боку, з іншої/другої сторони.

du/a/foj||a повторний, другоразовий; ~e вдруге, другого разу, другий раз.

du/a/grad/a другого ступеня; другорядний.

du/aken/o бот. двосім’янка.

dual||a спец. подвійний; дуальний; ~o лінґв. двоїна;*~ism/o філос. дуалізм.

duar/o дуар (кочовий табір бедуїнів).

*dub||i vn сумніватися; mi forte ~as pri tio я сильно сумніваюся в цьому; ~o сумнів; eksteria) ~o без (будь-якого) сумніву, поза (всяким) сумнівом; ~a сумнівний; ~em/a схильний до сумнівів; ~ind/a сумнівний, недостовірний; ekster~a, ne~ebl/a, sen~a безсумнівний; pri~i vt сумніватися в чому-н.; sen~e без сумніву, безсумнівно.

du/baz/a хім., мат. двоосновний (= duuma).

dubel||o буд. дюбель; ~i vt вставляти дюбель.

du/bemol/o дубль-бемоль, зниження на два півтони.

dubl||i vt дублювати; ~it/a: ~ita filmo дубльований фільм; ~ad/o дублювання; ~aĵ/o дубляж, дубльований фільм; ~ant/o дублер.

duble/o позолочений ювелірний виріб, позолочена річ.

Dublin/o геогр., м. Дублін.

dubni/o хім. дубній.

du/cent двісті.

du/cifer/a двоцифровий.

du/cikl/o двоколісний велосипед.

du/ĉambr||a двокімнатний; двопалатний; ~a parlamenta sistemo двопалатна парламентська система.

dueval/a 1. двокінний; 2. (про мотор) потужністю у дві кінські сили.

du/dek двадцять.

du/drat/a двопровідний.

*duel||o дуель, двобій; ~i vn битися на дуелі; ~ant/o дуелянт;

duel/bird/o орн. турухтан (забіякуватий) [Philomachus pugnax].

duel/defi/i vt = duelinviti.

duel/invit||i vt викликати на дуель; ~o виклик на дуель.

duenj/o дуенья (жінка похилого віку, яка наглядає за поведінкою дівчини).

*duet||o муз. дует; ~ist/o один із членів дуету.

du/faden/a двопровідний.

du/fald/o подвійна складка/фалда.

du/faz/a двофазний.

Du Fu Ду Фу (китайський поет).

dufl/o короткий попліновий або габардиновий чоловічий плащ.

du/flank/a двосторонній, двобічний.

du/foj||a дворазовий; ~e два рази двічі;

duglasi/o бот. псевдотсуга тисолиста, дугласія [Pseudotsuga douglasii].

dugong/o зоол. дюгонь [Dugong dugong].

du/huf/ul/o зоол. парнокопитнa тварина;

*duk||o герцоґ, князь; grand/a duko ерцгерцоґ, архікнязь, великий князь; ~in/o герцоґиня, княгиня; ~ej/o герцоґство, князівство; ~a герцоґський, князівський, княжий;

duk/land/o герцоґство.

*dukat/o дукат (грошова одиниця).

dukdalb/o мор. мертвий якір, швартовна бочка.

dukt/o 1. анат. канал, прохід; 2. водопровід; 3. нафтопровід.

duktil/a маловжив. ковкий, тягучий (= dratigebla).

Dulcine/o літ. Дульцинея (уявна наречена Дон-Кіхота); (d)~o перен. Дульцинея, кохана.

*dum І. прийм. поки, у той час як; під час, протягом, упродовж; ~ la tuta tago цілий день; ~ li parolis поки він говорив; ~ libera tempo у вільний час; ІІ. cамостійно вжив. морфема: ~a тимчасовий; одночасний;*~e тим часом, поки що, наразі; ІІІ. преф. з тим же знач.: ~viva пожиттєвий; ~taga упродовж дня, денний.

dum/oEU фольк. дума.

Duma/o Дума (державний орган).

dumdum/a дум-дум, розривний (про кулю).

dumping/o екон. демпінг.

dun/o дюна.

*dung||i vt наймати (кого-н.); ~o, ~ad/o наймання, найом; ~ant/o наймач; ~at/o 1. найманий робітник, службовець; 2. найманець; ~ig/i si/n, ~iĝ/i найматися; li ~iĝis kiel matroso він найнявся матросом; ~it/o найманий робітник/службовець; найманець;

dung/o/kontrakt/o трудовий договір, трудова угода.

dung/o/soldat/o найманець, наємник (= soldulo).

dunit/o мін. дуніт

Dunkirk/o геогр., м. Дюнкерк.

duoden||o анат. дванадцятипала кишка; ~it/o мед. дуоденіт, запалення дванадцятипалої кишки.

du/on/bak/it/a недопечений.

du/on/bind/aĵ/o складена оправа.

du/on/bot/o черевик.

du/on/brid/o недоуздок, оброть.

du/on/cirkl/a півкруглий.

du/on/di/o напівбог.  

du/on/diametr/o радіус (= radiuso).

du/on/dir/i vt недоговорювати; натякати.

du/on/dorm/i vn дрімати;

du/on/ferm/i vt прикривати, причиняти.

du/on/fil||o пасинок, пасерб; ~in/o пасербиця.

du/on/format/o = folianto.

du/on/frat||o зведений брат; ~in/o зведена сестра.

du/on/gant/o мітенка, піврукавичка.

du/on/glob/o півкуля.

du/on/hor/oo півгодини.

dup/o простак, бевзень, йолоп (= trompeblulo).

dupleks/a радіо дуплексний.

duplikat/o дублікат.

І dur/a твердий (= malmola); ~a konsonanto твердий приголосний; ~a disko твердий диск.

ІІ dur/o дуро (іспанська монета).

duralumin/o тех. дуралюмін, дюралюміній.

duramatr/o анат. тверда мозкова оболонка.

duramen/o бот. серцевина дерева; внутрішня ядрова деревина.

durativ/o лінґв. тривалий вид дієслова, дуративний вид.

duri/o бот. дуріан [Durio].

Duseldorf/o геогр., м. Дюссельдорф.

*duŝ||i vt робити обливання; si/n ~і митися під душем, приймати душ; ~o обливання, душ (дія); preni ~on прийняти душ; ~ej/o душова; ~il/o душ (прилад).

Duŝanb/o геогр. Душанбе (столиця Таджикистану).

dut/o муз. секунда.

duumvir||o іст. дуумвір (дві найвищі службові особи в колоніях і муніципіях Ст. Риму); ~ec/o дуумвірат.

duz/o тех. випускна труба; струминне сопло; фурма (у печах); дюза.