A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a d e i n o r u v z

drab/o бот. крупка [Draba].

dracen/o бот. драцена [Dracaena].

drag||i vt чистити дно (моря, ріки); спец. драґувати; ~il/o драґа, землечерпалка.

drag/maŝin/o драґа, землечерпальна машина.

drag/ŝip/o драґа; днопоглиблювальне судно; землечерпальний снаряд, землечерпалка.

dragoman/o драгоман, перекладач (на Сході).

*dragon/o військ., іст. драґун.

draĝe/o драже.

draĥm/o = drakmo.

draj/o = draĵo.

drajv||i vt спорт. здійснювати удар, відбивати драйвом; ~o драйв, удар.

draĵ/o бот. 1. кореневий паросток; 2. відросток, пагін; ~i vn (ви)пускати кореневі паростки.

draĵ/planti vt садити паростками, висаджувати паростки.

*drak||o дракон, змій.

drak/arb/o бот. = drakdraceno. drak/dracen/o драконове дерево [Dracaena draco].

drak/ŝip/o дракон (тип човна вікінгів).

*drakm/o драхма (грошова одиниця).

drakocefal/o бот. змієголовник [Dracocephalum].

Drakon||o іст. Драконт (афінський архонт, автор перших відомих писаних законів); (d)~a драконівський (дуже строгий).

drakunkol||o бот. естрагон [Dracunculus]; ~artemiz/o = estragono.

I*dram||o драма; ~a драматичний; ~ec/o драматизм; ~ig/i vt драматизувати; ~ig/o драматизація; ~ist/o драматург.

dram/aŭtor/o = dramisto.

dram/teatr/o драмтеатр.

II dram/o драм (грошова одиниця Вірменії).

dramaturg||o драматург; ~i/o драматургія.

*drap||o сукно, драп; ~a cуконний, сукняний, драповий.

drap/fabrik/o суконна фабрика.

drap/o/pec/o шматок сукна, суконний відріз.

*drapir||i vt драпірувати; ~o, ~ad/o драпірування. драпування (дія); ~aĵ/o драпірування, драпрі; ~(far)ist/o сукновал.

drast||a 1. мед. драстичний, сильно діючий, різкий; 2. перен. який справляє сильне враження, сильний; ~а sceno сильна сцена; ~ esprimo сильний вираз; ~aĵ/o фарм. сильнодіючий проносний засіб.

*draŝ||i vt молотити (тж перен.); ~ad/o молотьба; ~ej/o тік, гумно; ~il/o ціп.

draŝ/maŝin/o молотарка.

draŝ/rul/o валок для обмолочування; бич, бияк (частина ціпа).

*drat||o дріт; провід; ~a дротяний; ~i vt дротувати; армувати (дротом); ~eg/o грубий дріт, дротяний кабель; ~ig/i vt волочити, витягувати дріт; ~ig/ebl/a тягучий, ковкий; ~ig/il/o тех. фільєр, волока.

drat/bros/o дротяна щітка.

drat/kudr/il/o верстат для зшивання (дротом); брошурувальна машина.

drat/ret/o дротяна сітка.

drat/tol/o металополотно, сітка.

drat/vitr/o армоване скло.

Drav/o геогр., р. Драва.

dravid/o етн. дравід (представник одного з народів Індії).

drednaŭt/o мор. дредноут (броньований корабель з артилерією).

drelik/o тик, полотно, брезент.

dren||i vt осушувати ґрунт, дренувати; ~ad/o дренаж, осушення ґрунту; ~il/o дренажна труба; ~il/ar/o = ~sistemo.

dren/fos/aĵ/o дренажна канава.

dren/kran/o спускний кран.

dren/put/o дренажний колодязь.

dren/sistem/o дренажна система.

dren/tub/o дренажна труба.

*dres||i vt 1. дресирувати; 2. муштрувати; ~ad/o 1. дресирування; 2. муштрування; ~ist/o дресирувальник, приборкувач (звірів).

Dresden/o геогр., м. Дрезден.

drezin/o зал. дрезина.

driad/o 1. міф. дріада, лісова німфа, мавка; 2. бот. дріада [Dryas]; ok/petal/a ~o дріада восьмипелюсткова [D. octopetala].

dribl/i vn спорт. вести м’яч, шайбу.

І dril||o тех. дриль; коловорот; ~eg/o бур.

ІІ dril/o зоол. павіан дрил, дрил [Papio leucocephalus].

drimi/o бот. дримія [Drimia].

drimis/o бот. дриміс [Drimys].

*drink||i vn пити, пиячити; ◊ ~i kiel funelo вливати в себе, як у бездонну бочку; ~u tutajn tagojn, sed kontrolu viajn agojn пий, гуляй, та розуму не пропивай; ~ad/i vn пиячити; ~ad/o пияцтво; ~aĵ/o спиртний напій, алкоголь; *~ej/o шинок, корчма; ресторанчик, бістро; ~ig/i vt напоїти, споїти; ~ul/o п’яниця, пияк.

driopterid/o бот. щитник, чоловіча папороть [Dryopteris].

driv||i vn мор. дрейфувати, плисти за течією (або по вітру); ~ad/o дрейф.

driv/angul/o мор. кут дрейфу, кут відхилення при дрейфі; ав. кут відхилення від курсу.

drizl||o метео мряка, мжичка; паморозь; ~i vn мрячити, мжичити.

*drog||o 1. заст. ліки, медикамент; засіб; зілля; 2. наркотик; ~i vt 1. давати ліки; 2. давати наркотики; ~ist/o дроґіст, торговець аптекарськими товарами.

drog/herb/o/j заст. лікарські трави/рослини, зілля (= kuracherboj).

Drohobiĉ/oEU геогр., м. Дрогобич.

drol/a маловжив. забавний, смішний (= ridinda, ridiga, amuza).

drom/o спорт. бігова доріжка.

dromaj/o нрк. = dromiceo.

*dromedar/o зоол. дромадер, дромедар, одногорбий верблюд [Camelus dromedarius].

dromi/o зоол. волохатий краб [Dromia].

dromice/o орн. ему [Dromiceius].

*dron||i vn у рiзн, знач. тонути; li ~is en laboro він загруз у роботі; ◊ ~anto eĉ herbeton kaptas avide потопаючий і за соломинку хапається; ~ad/o потоплення; ~ig/i vt топити; занурювати (у рідину); si/n ~ig/i утопитися; ~ig/it/a: la ribelo estis ~igita en sango повстання було потоплено у крові; ~int/o утопленик.

drong/o орн. дронго [Dicrurus]; nigr/a ~o дронго чорний [D. macrocercus].

drops/o драже, льодяник.

dros/o мор. бейфут.

droŝk/o дрожки, легкий відкритий екіпаж.

drozer/o бот. росичка [Drosera].

drozofil||o ент. плодова мушка, дрозофіла [Drosophila] (син. bananmuŝo); ~ed/o/j дрозофілові, плодові мушки [родина Drosophilidae].

druid||o іст. друїд (жрець у стародавніх кельтів); ~in/o друїдеса; ~ism/o друїдизм.

drum||o муз. ударні інструменти; ~ist/o ударник (у джазі).

drumlin/o геол. друмлін (витягнутий горб, утворенний моренними відкладами).

drup/o бот. кістянка, кісточковий плід.

I druz/o мін. друза.

II druz/o етн. друз (представник групи населення Сирії та Лівану, яка відрізняється від іншого арабського населення цих країн своєю релігією, іст. та побутовими особливостями)).