A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a d e i n o r u v z

*do част. отже, отож, же, ж; venu do йди ж; do kion vi deziras? отже, чого ви хочете?

do муз. до; ~-gam/o октава.

doberman/o доберман(-пінчер) (порода собак і собака цієї породи).

dobr/o добра (грошова одиниця Сан-Томе і Принсіпі).

docent/o доцент; privata ~o, libera ~o приват-доцент.

docetism/o рел. докетизм (єресь у християнстві в кінці 2 ст.).

dodekaedr/o мат. додекаедр, дванадцятигранник (= dekduedro).

dodekafon||a муз. додекафонічний; ~i/o, ~ism/o додекафонія.

*dog/o доґ.

*dogan||o 1. мито; 2. митниця (= doganejo); ~a митний; ~ej/o митниця; ~ist/o митник, митний службовець.

dogan/deklar/o митна декларація;

dogan/kontrol/o митний огляд, митний контроль;

dogan/liber/a звільнений від cплати мита, який не обкладається митом;

dogan/pag/o митний збір, мито;

dogan/tarif/o митний тариф, тариф митних зборів.

doger/o геол. догер (середній відділ юрської системи).

*dogm||o догмат, догма; ~a догматичний; ~em/o догматичність (у характері); ~ism/o догматизм; ~ist/o, ~ul/o догматик; ~um/i vn говорити наставницьким тоном, повчати.

dogmatik/o рел. догматика.

dogmatism/o див. dogmismo.

doĝ/o іст. дож (глава держави у Венеціанській і Ґенуезькій республіках); ~edz/in/o догареса.

dojen/o 1. найстарший (ім.), старійшина; 2. дипл. дуайєн, дойєн (особа, що очолює дипломатичний корпус).

dojn/o фольк. дойна (молдавська і румунська народна пісня з елегійною мелодією).

*dok||o мор. док; seka ~o сухий док; ~ist/o докер, портовий робітник, (портовий) вантажник.

doksologi/o рел. славослів’я.

dokt||a маловжив. учений (= sciplena); ~e з ученим виглядом; докторально.

*doktor||o 1. доктор (учений ступінь); ~о de (або pri) biologiaj sciencoj доктор біологічних наук; medicina ~о доктор медицини; доктор медичних наук; 2. розм. доктор, лікар; ~a докторський; ~a grado докторський ступінь, ступінь доктора наук; ~ec/o докторство, докторський ступінь; ~ig/i vt присвоїти звання доктора наук; ~iĝ/i здобути звання доктора наук, стати доктором наук; ~in/o доктор (про жінку).

*doktrin||o доктрина, вчення, теорія; ~a теоретичний, науковий; ~em/a доктринерський; ~ism/o доктринерство; ~ist/o, ~ul/o доктринер.

*dokument||o документ; fundamenta ~o базовий/основний документ; ~a документальний; ~i vt документувати; ~ad/o документування; ~ad/a документальний; ~ada filmo документальний фільм; ~ar/o досьє, справа (канцелярська); teknika ~aro технічна документація; ~uj/o папка/течка для документів.

dol||o юр. замір, намір, умисел; ~a навмисний, умисний.

*dolar/o долар (грошова одиниця).

dolbi/o тех. долбі (система шумопониження в магнітному звукозаписі).

*dolĉ||a солодкий (тж перен.); прісний (про воду); ~aĵ/o/j солодощі; ~ec/o солодкість; ~et/a солоденький, солодкуватий; ~ig/i vt робити солодким, солодити.

dolĉ/acid/a кисло-солодкий, винний.

dolĉ/anim/a добродушний; поблажливий.

dolĉamar/o бот. паслін солодко-гіркий, глисник [Solanum dulcamara].

dolerit/o мін. долерит.

doli/o тех. вантажна каретка.

doliĥocefal/o, dolikocefal/o антроп. доліхоцефал, довгоголовий.

doliĥot/o = dolikoto.

dolikot/o зоол. мара [Dolichotis].

dolin/o геол. долина (замкнута впадина порівняно невеликих розмірів карстового походження).

dolman/o доломан (одяг).

dolmen/o археол. дольмен (стародавня поховальна споруда).

dolomit||o мін. доломіт; ~a доломітовий.

Dolomit/oj геогр., гори Доломітові Альпи.

*dolor||i vt, vn боліти; викликати біль; la kapo min ~as (або mia kapo ~as) у мене болить голова; kie ~as al vi? де в тебе болить?; la operacio tre ~as операція дуже болюча; tiu piko tre ~as цей укус викликає сильний біль; ~a, ~ig/a болючий; ~o біль; fari (або kaŭzi) ~on al iu завдати болю кому-н.; ~e боляче; ~ig/i vt заподіювати біль, вражати, наповнювати болем.

dolor/ĝem/i vn стогнати від болю, скиглити.

dolor/plen/a скорбний.

dolor/punkt/o больова точка, болюче місце.

*dom||o дім, будинок, хата; ~a домовий, будинковий, хатній; *~e, ~e/n див. hejme, hejmen; ~aĉ/o халупа; ~aĉ/ar/o нетрі; ~an/o мешканець будинку; ~an/ar/o челядь; мешканці будинку; ~et/o будиночок, хатина, хатка.

dom/arane/o зоол. домовий павук.

dom/administr/ant/o керуючий будинком, кербуд.

dom/best/o свійська тварина.

dom/blok житловий масив.

dom/hav/ant/o власник будинку.

dom/hirund/o орн. ластівка звичайна [Hirundo rustica].

dom/kolomb/o орн. голуб свійський [Columba livia f. domestica].

dom/kovr/ist/o покрівельник.

dom/(o)/mastr||o господар дому, домохазяїн, домовласник; ~in/o господиня дому, домовласниця, домогосподарка.

dom/mote/o хатня міль.

dom/paser/o орн. горобець домовий, горобець звичайний [Passer domesticus].

dom/(o)/posed/ant/o = dom(o)mastro.

dom/tur/o будинок-вежа.

dom/vetur/il/o пасажирський причеп (син. ruldomo).

dom/vitr/o віконне скло.

*domaĝ||e шкода; жаль, жалко, досадно; ~o жаль, досада; kia ~o! як шкода!, яка досада!; ~i vt шкодувати; дбайливо ставитися, берегти, щадити; журитися; li domaĝas la perditan monon йому шкода загублених грошей.

domani/o біол. надцарство.

*domen/o доміно (костюм; гра).

domen/pec/o доміно (пластинка для гри в доміно).

domestik/i vt приручати (диких тварин).

domicil/o юр. місце прописки, місце реєстрації.

domin||i vn панувати, переважати, домінувати; владарювати; ~ant/o домінанта.

Doming/o геогр. Домініканська Республіка.

domini/o політ. домініон.

Dominik||o 1. Домінік (ім’я, м.ін. засновника ордену проповідників); 2. геогр., о-в, кр. Домініка; (d)~an/o рел. домініканець.

dompt||i vt приборкувати (диких тварин), дресирувати; ~ist/o приборкувач, дресирувальник.

domr/o муз. домра.

*don||і vt давати, вручати, надавати; ~і nomon дати ім’я; ~і la manon подати руку; ~і la baton завдати удару; ~і helpon надати допомогу; ~і konsenton дати згоду; ~і vojon дати дорогу; ~і koncerton дати концерт; ~і signon зробити знак; ~і apetiton викликати апетит; ~і atenton придавати увагу; ~і rifuĝejon надати сховище; ~i al iu sian filinon kiel edzinon видати свою дочку (заміж) за кого-н.; ~o, ~(it)aĵ/o давання, те, що дане; дарунок; ~ad/o давання, вручення; видача.

Don/o геогр., р. Дон.

*donac||i vt дарувати; ~o дар, дарунок, подарунок; fari ~on зробити подарунок; akcepti ~on прийняти подарунок; ~em/a милостивий, щедрий; ~it/a подарований; ◊ al ĉevalo ~ita oni buŝon ne esploras дарованому коневі в зуби не дивляться;

donac/ofer/o дар, пожертва.

donaci/o юр. передача в дар.

donak/o бот. арундо тростинний [Arundo donax].

Donald/o Дональд (ім’я).

Donbaso, Donec/a basen/o геогр. Донбас, Донецький басейн.

Doneck/o геогр., м. Донецьк.

dong/o донг, доні (грошова одиниця В’єтнаму).

Donjuan/o, Donĵuan/o літ. Донжуан; (d)~o перен. донжуан ( (спокусник, ловелас).

Donkiĥot||o літ. Донкіхот; (d)~o перен. донкіхот (ідеаліст, мрійник, який захоплюється нездійсненним, бореться з вигаданими перешкодами); (d)~ism/o донкіхотство.

dop||і vt допінгувати; ~ad/o допінг.

Dopler||o Доплер (австрійський фізик); efiko de ~o ефект Доплера.

doper/esplor/o мед. визначення швидкості кровопротікання за допомогою ультразвуку.

Dor||o міф. Дор, Дорос; ~i/o іст. Дорида (частина Ст. Греції); (d)~i/a дорійський; доричний; (d)~i/an/o дорієць.

dorid/o зоол. дорис [Doris].

dorik/a арх. доричний; ~a ordo доричний ордер.

doris/o плоскодонний рибальський човен.

*dorlot||i vt балувати, розпещувати, ніжити, пестити; ◊ ~i serpenton sur sia brusto вигріти гадюку в пазусі; ~ad/o баловство, розпещування, пестощі; ~iĝ/і розм. пустувати, балуватися; ~it/o пестун, мазун, плеканець.

*dorm||i vn спати; ~o, ~ad/o сон (стан); cплячка; ~ant/o той, що спить; ~eg/i vn cпати камінним сном; ~ej/o спальня; ~em/a сонливий; ~em/ul/o сплюх, сонько, соня; ~et/i vn дрімати; ~ig/a снотворний, заколисливий; ~ig/i vt присипляти; ~ig/il/o снотворний засіб, снотворне;

dorm/o/ĉambr||o спальня, спальна кімната; ~a спальний.

dorm/o/lamp/o нічник.

dorm/o/mal/san/o мед. сонна хвороба.

dorm/o/mus/o/j зоол. соневі (= gliredoj).

dorm/o/sak/o спальний мішок.

*dorn||o 1. бот., зоол. шип, колючка, шпичак; 2. скалка; 3. шпеник (у пряжці); 4. анат. ость; ~a колючий, терновий, тернистий; ~ej/o терни, терня, терник, тернище.

dorn/arbed/o тернистий кущ.

dorn/o/bar/il/o колюча огорожа.

dorn/o/fiŝ/o іхт. колючка (= gasterosteo).

dorn/o/kron/o терновий вінок.

doronik/o бот. сугайник [Doronicum].

Dorote/o Доротея, Дорофея, Дорота (ім’я).

*dors||o 1. спина, хребет; de post la ~o з-за спини; kuŝi sur la dorso лежати на спині; 2. тильна сторона (ножа, руки і т.п.); 3. зворотна сторона (листа, сторінки і т.п.); 4. зворотний бік (медалі); спинка (стільця, крісла); ~a спинний, дорсальний; ~e, ~e/n спиною, на спину; fali ~en упасти горілиць; ~aĵ/o кул. cпинка.

dors/antaŭ||a передплічний;~e спиною вперед.

dors/apog/il/o спинка (крісла, лави і т.п.).

dors/direkt/e (повернувшись) cпиною, задкуючи.

dors/flank||o зворот, зворотний бік; виворіт; ~a зворотний; ~e на звороті, на зворотньому боці.

dors/ir/i vn задкувати.

dors/o/korb/o наплічний кошик.

dors/naĝ/ad/o плавання на спині.

dors/o/part/o спинка (крісла).

dors/o/sak/o рюкзак, заплічний мішок.

dors/o/vent/o попутний вітер.

dosier||o 1. досьє, канцелярська справа; 2. інформ. файл; ~uj/o папка; інформ. каталог, директорія, фолдер.

*dot||o посаг, придане, віно; ~e у придане; *~i vt давати придане.

Dover/o геогр., м. Дувр.

Dovr/o геогр., гори Довре.

*doz||o доза, кількість, міра, порція; en malgrandaj ~oj малими дозами; ~i vt дозувати; ~ad/o дозування; ~il/o дозатор; мензурка;

doz/o/metr/o дозиметр.