A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e g i o u

ceb||o зоол. капуцин [Cebus]; ~ed/o/j капуцинові, цебусові [родина Cebidae].

Cebaot бібл. Саваоф, Саваот.

cece/o ент. муха цеце.

cecidomi/o ент. галиця [Cecidomyia].

Cecil/o Цециль; ~a Цецилія (імена).

Cecili/o Цецилій (ім’я).

*ced||i vt, vn 1. уступати, відступати, поступатися, піддаватися; скорятися, упокорюватися; подаватися; 2. юр. відступати, передавати (майно, право і т.п.); ~aĵ/o відступлене майно, передане право; ~o поступка; ~ad/o поступлення, відступлення; ~ebl/a який можна відступити, передати, яким можна поступитися; ~em/a поступливий, податливий; ~ig/i vt змушувати уступати/поступатися/піддаватися; скоряти, упокорювати;

ced/o/dev/o трансп. обов’язок пропуску транспорту.

ced/lim/o мех. границя опору.

cedi/o седі (грошова одиниця Ґани).

cedil/o седиль (графічний знак під буквою; cин. franca subhoko).

*cedr/o кедр [Cedrus]; аtlas/a ~o атласький кедр [C. atlantica]; himalaj/a ~о гімалайський кедр [C. deodara] (син. deodaro); lebanon/a ~o ліванський кедр [C. libani].

cedrat/o бот. цедрат [Citrus medica].

cedrel/o бот. цедрела [Cedrela].

cefal(o)- голово-, цефал-, -цефал (елемент наукової термінології зі значенням “голова”).

сefalanter/o бот. булатка [Cephalanthera]; ruĝ/a ~o булатка червона [C. rubra]; grand/flor/a ~o, pal/a ~o булатка великоквіткова [C. damasonium]; long/foli/a ~o булатка довголиста [С. longifolia].

сefalaspid/o палеонт. цефаласпис [Cephalaspis].

cefale/o мед. цефалгія, головний біль.

Cefaloni/o геогр., о-в Кефалонія.

cefalopod/o/j зоол. головоногі молюски, цефалоподи [клас Cephalopoda] (син. kapopieduloj, inkmoluskoj).

Cefanj/a бібл. Софонія, Цефанія.

Cefe/o астр. Цефей; (с)~id/o цефеїда (зірка, блиск якої періодично змінюється).

Cefiz/o геогр., р. Кефіс.

ceib/o бот. сейба, цейба, капок [Ceiba].

*cejan/o бот. волошка синя [Centaurea cyanus].

Cejlon/o геогр. Цейлон (колишня, до 1972 р., назва Шрі-Ланки).

Cekrops/o міф. Кекроп(с) (легендарний засновник Афін).

cekum||o анат. сліпа кишка; ~it/o запалення сліпої кишки.

*cel||i vt 1. цілитися, мітити, наводити; ~i leporon per pafilo цілитися у зайця з рушниці; 2. прагнути, ставити собі за мету, мати на меті; kion li ~as atingi per tia konduto чого він прагне добитися такою поведінкою; *~o ціль; мета; klare difinita ~o чітко визначена мета; konduki al la ~o вести до мети; la ~o pravigas la rimedojn мета виправдовує засоби; ~il(ar)o приціл; ~ism/o див. teleologio; ~um/i vt,

cel/direkt/i vt прицілюватися, наводити на ціль.

cel/disk/o мішень; cel/fend/o тех. проріз для прицілу, мушка.

cel/grajn/o мушка (рушниці).

cel/kaŭz/o філос. кінцева мета.

cel/konform||a доцільний; ~ec/o доцільність;

cel/lingv/o мова, на яку перекладають.

cel/lini/o лінія прицілу.

cel/objekt/o мішень.

cel/program/o інформ. вихідна програма.

cel/punkt/o точка прицілу; перен. мішень, центр уваги.

cel/ruband/o фінішна стрічка.

cel/stang/o віха, тичка.

cel/tabul/o мішень.

cel/traf/a влучний;cel/tru/o вічко для прицілу.

Celadon||o Селадон (літературний образ закоханого пастуха); перен. вірний закоханий; залицяльник.

celadon/verd/a блідо-зелений, салатовий.

celakant/o палеонт. целакант [Coelacanthus].

celastr||o бот. целаструс, древогубець [Celastrus]; ~ac/o/j бруслинові [родина Celastraceae]; ~al/o/j бруслиноцвіті [порядок Celastrales].

Celebes/o геогр., о-в Сулавесі, Целебес.

celebr||i vt 1. ушановувати, відзначати; ~і datrevenon святкувати ювілей, відзначати роковини; 2. здійснювати церемонію; рел. відправляти (богослужіння); ~i meson відправляти месу/Службу Божу; ~i edziĝan ceremonion проводити обряд вінчання, давати шлюб, вінчати;~ad/o вшановування; ~ant/o священик, що відправляє богослужіння.

celenter||o зоол. тіло кишковопорожнинних; ~ul/o/j жалкі, кишковопорожнинні [тип Coelenterata].

*celeri/o селера [Apium graveolens].

celest/o муз. челеста.

Celesten/o Челестин; ~a Челестина (імена).

celestin/o мін. целестин.

celibat/o целібат, безшлюбність.

celobioz/o хім. целобіоза.

celofan/o целофан.

celoglos/o бот. язичок [Coeloglossum].

celom/o зоол. целом, вторинна порожнина тіла.

celostat/o целостат (допоміжний астр. інструмент, що містить пласке дзеркало, яке обертається годинниковим механізмом).

Celsi/o Цельсій (шведський астроном і фізик).

сelt/o = kelto.

celtid/o бот. кам’яне дерево, каркас [Celtis].

celul||o анат. клітина; ~it/o мед. целюліт, запалення крихкої з’єднувальної тканини.

celuloid/o хім. целулоїд.

*celuloz/o хім. клітковина, целюлоза.

cembr/o бот. сосна кедрова, сосна європейська [Pinus cembra].

*cement||o цемент; portlanda ~o портландцемент; ~i vt буд. цементувати; ~ad/o цементація; ~ej/o цементний завод; ~ist/o цементник.

cement/fabrik/o цементний завод.

cement/otal/o цементована сталь.

cementit/o мін. цементит

*cend/o цент (грошова одиниця).

cenobit/o ценобит, монах, що живе у спільноті.

cenoman/o геол. сеноманський ярус, сеноман.

cenotaf/o кенотаф (надгробний пам’ятник не на місці поховання).

cens||o 1. ценз; 2. перепис; ~i vt іст. переписувати майно; робити перепис населення; ~ist/o іст. цензор (урядова посада у Ст. Римі).

*cent сто; ~a сотий; ~o сотня.

centaŭr/o міф. кентавр; (C)~o астр. Центавр, Кентавр (сузір’я).

centaŭre/o бот. волошка [Centaurea]; herb/ej/a ~o волошка лучна [C. jacea]; kard/o/kap/a ~o волошка колючоголова [C. calcitrapa]; karpat/a ~o волошка карпатська [C. carpatica].

сеntaŭri/o бот. золототисячник [Centaurium].

centav/o сентаво (монета).

cent/estr/o сотник.

centezimal/a сотенний, сторазовий, стократний.

cent/foj/e сто разів, сотню разів.

centi- санти... (преф. зі знач. “сота частина”).

centifoli/o бот. центифолія, троянда столиста (= сentfolia rozo).

centigrad/a див. centezimala.

*centigram/o сантиграм.

*centilitr/o сантилітр.

*centim/o сантим (грошова одиниця).

*centimetr/o сантиметр.

centipeli/o анат. сітка (відділ шлунка жуйних; син. retostomako).

cent/jar/a столітній, сторічний.

cent/obl/a стократний, у сто разів більший.

cent/on/o сота частина.

*centr||o центр; urba ~o центр міста; ~a центральний; ~a nerva sistemo центральна нервова система; ~ej/o 1. центр; 2. = centralo; ~o de gravitacio фіз. центр тяжіння; ~o de rotacio фіз. центр обертання; ~ig/i vt централізовувати; ~ig/o централізація; ~ig/ism/o політ. централізм; ~ist/o політ. центрист; ~ul/o спорт. центральний нападаючий.

Centrafrik/o геогр., кр. Центральноафриканська Республіка.

Centr- Аmerik/o геогр. Центральна Америка (=  Centra Ameriko).

*central/o 1. централь; elektra ~o електростанція, електроцентраль; akv/o-energi/a ~o гідроелектростанція; telegrafa ~o центральний телеграф; 2. національне об’єднання профспілок.

centralism||o централізм; ~a централістський, централістичний.

*centraliz||i vt див. централізовувати; ~o, ~ad/o централізація; ~ism/o централізм; mal~i vt децентралізовувати.

centrant/o бот. центрантус, червона валеріана [Centranthus].

centrifug||a фіз., бот. відцентровий (= decentrokura); ~i vt центрифуґувати; ~ad/o центрифуґування; ~il/o центрифуґа.

centriol/o біол. центріоль, центральне тільце.

centripet/a фіз., бот. доцентровий (= alcentrokura).

centromer/o біол. центромера.

centrosom/o біол. центросома.

centum/a = centezimala.

centumvir/o іст. центумвіри (у Ст. Римі – колеґія суддів, що віділи цивільними справами) .

centuri||o військ. іст. центурія; сотня; ~estr/o центуріон.

cenzor/o  1. = censisto; 2. = cenzuristo.

*cenzur||i vt цензурувати; ~o цензура; ~ist/o цензор.

*cep||o 1. бот. цибуля [Allium cepa var. c.]; 2. цибулина (cин. cepobulbo).

cep/o/sup/o цибулевий суп.

cep/oel/o цибулеве лушпиння.

cepol/o іхт. цепола [Cepola].

cerambik||o ент. жук-вусач [Cerambyx]; ~ed/o/j жуки-вусачі [родина Cerabycidae].

cerami/o бот. цераміум [Ceramium].

*ceramik||o кераміка; ~a керамічний; ~aĵ/o керамічний виріб; ~ist/o керамік, кераміст.

cerast/o зоол. рогата гадюка [Cerastes].

cerasti/o бот. роговик [Cerastium]; kamp/a ~o роговик польовий [C. arvense].

ceratin/o = keratino.

ceratofil||o бот. кушир [Ceratophyllum]; ~ac/o/j куширові [родина Ceratophyllaceae].

ceratoni/o бот. ріжкове дерево [Ceratonia].

*cerb||o мозок; venis al mi en la ~on мені спало на думку; ~a мозковий; ~aĵ/o кул. мозок; ~ar/o група експертів, мозковий центр; ~et/o див. cerebelo; ~uj/o черепна коробка; ~um/i vn ламати голову над чим-н.; мізкувати; виношувати думку.

cerb/um/lud/o головоломка.

cerb/o/kolbas/o сарделька.

cerb/o/labor/ist/o розумовий працівник.

cerb/o/sku/o струс мозку.

cerb/o/spin/a цереброспінальний, спинномозковий; ~ meningito цереброспінальний менінгіт, запалення оболонок головного і спинного мозку.

cerb/otop/i vn забивати голову.

cerbatan/o військ. сарбакан, стрілометальна трубка; духова рушниця.

Cerber/o 1. міф. Цербер (триголовий пес, що охороняв вхід до потойбічного світу); 2. перен. цербер (лютий сторож).

сercid/o бот. церцис [Cercis].

cercidifil/o бот. багряник, церцидифілум [Cercidiphyllum].

cereal||o/j бот. зернові культури; ~aĵ/o зерно продукт.

cereal/skab/o с.-г. парша злакових.

cerebel/o анат. мозочок.

cerebr||o анат. великий мозок, головний мозок; ~a церебральний.

cerefoli/o бот. кервель [Anthriscus cerefolium].

*ceremoni||o церемонія; entombiga ~o похоронна церемонія; geedziĝa ~o шлюбна церемонія; ne faru ~ojn не роби/робіть церемоній; ~a церемоніальний; ~ar/o церемоніал; ~em/a церемонний; манірний; проханий.

ceremoni/estr/o церемоніймейстер.

Ceres міф. Церера (римська богиня землеробства).

cerezin/o хім. церезин.

ceri/o хім. церій.

cerint/o бот. вощанка [Cerinthe].

cerkopitek||o зоол. мартишка, мавпа [Cercopithecus]; ~ed/o/j мартишкові [родина Cercopithecidae].

*cert||a 1. упевнений; mi estas ~а pri tio я впевнений у тому; 2. безперечний, достовірний, безсумнівний; la fakto estas tute ~а факт безперечний; 3. певний, деякий, визначений; en ~aj okazoj у певних випадках; ~e безперечно, звичайно, певно; ~ec/o 1. упевненість; 2. безперечність, безсумнівність; *~ig/i vt запевняти, запевнювати, переконувати; підтверджувати, засвідчувати; cпец. сертифікувати; ~ig/o запевнення; підтвердження; ~ig/il/o посвідчення (документ); cертифікат; ~iĝ/і упевнятися, упевнюватися, переконуватися.

cert/a/grad/e у певній мірі.

certi/o орн. пищуха, підкоришник [Certhia].

cerumen/o вушна сірка (= orelvakso).

ceruz/o хім. свинцеве білило.

ceruzit/o мін. церусит, свинцева руда.

*cerv||o зоол. олень [Cervus]; *nord/a ~o північний олень (= rangifero); аmerik/a, kanad/a ~o олень благородний канадський, вапіті [C. elaphus subsp. canadensis]; ruĝ/a ~o олень благородний], олень звичайний [C. elaphus]; ~ed/o/j оленеві [родина Cervidae]. ~id/o оленя; ~in/o самка оленя, олениця.

cerv/o/skarab/o ент. жук-олень, рогач (= lukano).

Cervant/o Сервантес (іспанський письменник).

cervelas/o сервелат (вид ковбаси).

cervik/o анат. шийка (матки і т. п.); utera ~o шийка матки.

cest/o іст. цест (оббитий залізом або свинцем ремінь, яким кулачні бійці обмотували собі руки).

cestod/o/j зоол. стьожкові черви, цестоди [клас Cestodes].

cestr/o бот. цеструм [Cestrum].

cetac/o/j зоол. китоподібні [ряд Cetacea].

*ceter||a інший (крім згаданого); ~a/j (всі) інші, решта; kaj ~aj та інші; ~e а втім, зрештою; ~o решта, усе інше.

ceterak/o бот. скребниця [Asplenium ceterach].

cetil/o хiм. цетил.

cetoni/o ент. бронзівка [Cetonia].

cetrari/o бот. ісландський мох [Cetraria].

Ceven/o/j геогр., гори Севенни.

cezalpini||o бот. цезальпінія [Caesalpinia]; ~ac/o/j цезальпінієві [родина Caesalpiniaceae]/

Cezar||o 1. Цезар; (с)~o цезар, кесар, государ; ~a: (с)~a operacio мед. кесарів розтин; (с)~ism/o іст. цезаризм (одноосібна диктатура, поєднана з формальним визнанням прав народу).

Cezare/o іст., геогр., м. Кесарія.

cezi/o хім. цезій.

cezur/o цезура.