A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e h i j l o r u

*bo- преф., що позначає споріднення за шлюбом: ~filo зять; ~filino невістка; ~frato шурин, дівер, шваґер; ~fratino своячка, братова; ~patro тесть, свекор; ~patrino теща.

*boa/o зоол. 1. боа, удав [Boa]; konstrikt/a ~o удав звичайний [Boa cinstrictor]; 2. боа (шарф).

boac/o зоол. північний олень (дикий) [Rangifer tarandus tarandus].

board/i vn прям., перен. лавірувати.

*boat||o човен, шлюпка; ~eg/o баркас; ~an/o, ~ist/o човняр.

boat/fest/o = boatkonkuro.

boat/konkur/o реґата.

boat/rand/o борт (човна). 

Boaz/o бібл. Боаз, Bоаз, Вооз.

bob||o спорт. боб (дво- або чотиримісні сани); ~ad/o бобслей; ~ ist/o бобслеїст.

bobel||o булька, бульбашка; ~i vn виділяти бульки, покриватися бульбашками.

bobel/ĉambr/o фіз. бульбашкова камера.

bobel/nivel/il/o ватерпас.

*boben||o 1. котушка; 2. тех. котушка; бобіна; шпулька; ~i vt намотувати на котушку; ~eg/o барабан підйомного крана, лебідки; ~il/o сукало, пристрій для намотування котушок; ~ist/in/o текст. мотальниця, намотувальниця.

boben/kern/o текст. шпулька.

boben/stang/o текст. веретено, шпинделью

bobolink/o орн. трупіал [Dolichonyx].

bobsle/o = bobo.

Bocvan||o геогр., кр. Ботсвана; (b)~a ботсванський; (b)~an/o ботсванець; (b)~an/in/o ботсванка.

boĉi/o бочча (італійська гра в кулі).

bodi/o рел. бодхі (у буддизмі – стан пробудження, просвітлення)..

bodisatv/o рел. бодхисатва (дрібне божество в буддизмі).

Bodler/o Бодлер (французький поет).

bodoni/o друк. бодоні (вид шрифту).

bo/edz/iĝ/і бібл. оженитися з бездітною жінкою померлого брата.

*bo/fil||o зять; ~in/o невістка.

Bofort||o Бофорт (британський морський офіцер); (b)~a skalo метео шкала Бофорта.

bo/frat||o 1. дівер, брат чоловіка; 2. шурин, свояк, діал. шваґер, брат дружини; 3. зять, діал. шваґер, чоловік сестри; 4. свояк, чоловік своячки; ~in/o 1. зовиця, сестра чоловіка; 2. невістка, братова, братова дружина; 3. своячка, сестра дружини; 4. невістка, дружина шурина.

Bogomil||o Богоміл (ім’я попа, який буцімто започаткував богомільство); (b)~an/o богоміл; (b)~ism/o богомільство (єретичний рух на Балканах у 10-17 ст.).

Bogot/o геогр. Боґота (столиця Колумбії).

boĝi/o 1. зал. двовісний/двохосьовий візок (вагона, паровоза); 2. тех. каретка, візок.

Bohdan||o Богдан; ~a Богдана (імена).

bohem/o іст. богемець; (B)~i/o, (B)~uj/o Богемія (зах. частина Чехії).

bohemi||o богема; ~a богемний; ~an/o людина, що веде богемне життя.

*boj||i vn гавкати (тж перен.), розм. брехати; ~i al (або kontraŭ) iu, ~i iun гавкати на кого-н.; ~o, ~ad/o гавкання; розм. гавкіт; валування; ~eg/i vn валувати, ґвалтувати; ◊ la hundoj ~as, la karavano pluiras собаки гавкають, караван іде; ~et/i vn дзявкати.

bojar/o іст. боярин.

bojk||oEU етн. бойко; (B)~i/o Бойківщина.

Bojk/o/region/o = Bojkio.

*bojkot||i vt бойкотувати; ~o, ~ad/o бойкот.

Boĵolez/o геогр. Божолє (гірська область у Франції).

bok/o 1. цап, козел; 2. баран; 3. мор. лебідка, тринога; 4. спорт. кінь, кобила (гімнастичний снаряд).

bok/barb/o бот. козельці, козелець (= tragopogono).

Bokaĉ||o Боккаччо (італійський письменник); (b)~a, (b)~esk/a боккаччівський, еротично дотепний.

bokal/o банка; (великий) бутель (з широким горлом).

*boks||o бокс; ~i vn боксувати; ~ist/o боксер;~ad/o, ~art/o бокс (як вид спорту).

boks/gant/o боксерська рукавиця.

boks/о/pilk/o груша.

bokser/o боксер, німецький бульдоґ.

*bol||i vn прям., перен. кипіти; akvo ~as вода кипить; laboro ~as робота кипить; ~o, ~ad/o кипіння; ~aĵ/o окріп, кип’яток; ~ant/a киплячий; кипучий; ~eg/i vn клекотати, нуртувати; ~ig/i vt кип’ятити, (про молоко ще) парити; ~igita lakto кип’ячене/парене молоко; ~ig/il/o кип’ятильник; ~uj/o тех. бойлер; кип’ятильник.

bol/ban/o підігрів/варіння у посудині, що плаває в кип’ятку.

bol/kuir/i vt відварювати;

bol/pot/o казанок.

bol/punkt/o фіз. точка кипіння.

bol/pur/ig/i vt виварювати.

bolard/o мор. кнехт.

bold/o бот. болдо [Peumus, син. Boldeo].

boler/o болеро (танець і мелодія).

bolet||o бот. губчатий гриб; білий гриб, боровик; flav/a ~o маслюк [Suillius luteus] (син. buterfungo); nobl/a ~o білий гриб, боровик [Boletus edulis]; ruĝ/a ~o підосичник, красноголовець [Leccinium aurantiacus]; mal/glat/a ~o підберезовик, підберезник, бабка темна [Boletus scaber]; satan/a ~o чортів гриб [Boletus satanas]; ~ac/o/j болетові [родина Boletaceae].

bolid/o астр. болід, метеор, метеорит.

bolivar/o болівар (грошолва одиниця Болівару).

bolometr/o фіз. болометр.

Bolonj/oгеогр., м. Болонья.

*Bolivi/o геогр., кр. Болівія; (b)~a болівійський; (b)~an/o 1. болівієць; 2. болівіано (грошова одиниця Болівії); (b)~an/in/o болівійка.

bolŝevism||o політ., іст.більшовизм; ~a більшовицький.

bolŝevist||o політ., іст.більшовик; ~a більшовицький.

bolt||o болт; ґвинт; шворінь; ŝrauba ~о болт із ґвинтовою різьбою; fundamenta ~о фундаментний (або анкерний) болт; fiksa ~о розпірний (або закріпляючий) болт; ~i vt з’єднувати болтами; ~il/o гайковий ключ; ~ing/o гайка;

bolt/o/turn/il/o гайковий ключ.

bolus/o 1. мін. болюс, кольорова глина; 2. фарм. велика піґулка.

Bomarŝe/o Бомарше (французький драматург).

bomb||o бомба; atoma ~о атомна бомба; hidrogena ~о воднева бомба; (termo)nuklea ~о термоядерна бомба; napalma ~о напалмова бомба; detrua ~о бомба руйнівної дії, фуґасна бомба; fisia ~o = atom~o; gasa ~о хімічна бомба; prokrasta ~о бомба уповільненої дії; ~i vt бомбити, бомбардувати; ~ad/o бомбардування.

bomb/aviad/il/o ав. бомбардувальник.

bomb/ĵet/il/o бомбомет.

bomb/o/kanon/o мортира.

bomb(o)krater/o вирва.

bomb/split/o осколок бомби.

Bombaj/o геогр., м. Бомбей.

bombak/o бот. бомбакс [Bombax].

bombard||i vt прям., перен. бомбардувати; ~i iun per leteroj закидати кого-н. листами; ~ad/o бомбардування.

bombard/skarab/o ент. бомбардир [Aptinus].

*bombast||a пишномовний; високомовний; витіюватий; ~o пишномовність, високомовність, фальшивий (або удаваний) пафос, бомбаст.

bombazen/o, bombazin/o текст. бумазея.

bomben/o зоол. кумка, джерелянка [Bombina, син. Bombinator]; flav/ventr/a ~o кумка жовтобрюшка, кумка гірська [B. bombina]; ruĝ/ventr/a ~o кумка червоночерева, кумка звичайна [B. variegata].

bombicil/o орн. омелюх [Bombycilla].

bombiks/o ент. шовкопряд, шовковик [Bombyx mori].

bombinator/o = bombeno.

*bombon||o цукерка; ~o/j солодощі, цукерки; ~uj/o бонбоньєрка.

*bon||a 1. добрий, хороший, доброякісний; 2. добрий; ~а infano добра дитина; ~an matenon! доброго ранку!; ~an tagon! добрий день!, здрастуйте!; ~an nokton! надобраніч!; estu ~а! будьте ласкаві!; homoj de ~а volo люди доброї волі; *~aĵ/o добро; ~e! добре!; estus ~e, se... було б добре, якби...; ~o добро, благо; por la ~o de la homaro для блага всього людства; ~ec/o доброта; ~eg/a чудовий, відмінний; ~et/a придатний, непоганий, славний; ~ig/i vt поліпшувати; удосконалювати; полегшувати; ~ul/o добряк; Прим. bon ужив. як преф.: ~gusta смачний, добрий на смак.  

bon/a/fid/e з довір’ям, з добрими помислами.

bon/anim||a добродушний, добросердий, благодушний, добрий; ~ec/o добродушність, добросердя, добросердість, благодушність, доброта.

bon/anonc/i vt нести добру звістку, благовістити.

bon/aspekt/a гарний з вигляду/на вигляд, миловидний, респектабельний.

bon/buked/a з гарним букетом (про вино і т.п.).

bon/dezir/o побажання (добра, щастя і т.п.) зичення, віншування.

bon/eduk/it||a обре) вихований; ~ec/o вихованість.

bon/efik/o позитивний/благотворний вплив, позитивна дія;

bon/fam/a відомий (з доброго боку), славетний.

bon/far||i vn благодіяти, добродіяти, чинити добро; ~o благодійність, благодіяння, добродійність, добродіяння, доброчинність; ~a благодійний, благотворний, доброчинний; ~ad/o благодіяння, добродіяння, доброчинність; ~ant/o доброчинець; ~em/a благодійний, добродійний, доброчинний; ~em/o благодійність, доброчинність.

bon/fart/i vn добре матися, добре себе почувати, мати гарне самопочуття; ~o гарне самопочуття.

*bon/gust||a смачний, добрий (на смак); ~o приємний/добрий смак; ~aĵ/o ласощі; ~ig/i придавати доброго (або приємного) смаку.

bon/hav||a заможний, маєтний; ~o добро, майно; ~ec/o добробут.

bon/humor||a у доброму настрої; ~ig/i vt cтворювати (кому-н.) добрий настрій.

bon/intenc/a благонамірений, з добрими намірами.

bon/kondut/a який добре поводиться, чемний.

bon/kor/a добросердий, сердечний, добродушний.

bon/manier/a з гарними манерами.

bon/odor||i vn приємно/гарно пахнути; ~o приємний/гарний запах, пахощі, аромат; ~a запашний, запахущий, ароматний, духмяний.

bon/okaz||e на щастя; kiel ~e як добре, як повезло, яке щастя.

bon/ord/a порядний, у доброму стані, у належному порядку, упорядкований, упоряджений; благополучний; bon/ord/e порядно, у доброму стані, у повному порядку; благополучно.

bon/ras/a племінний, породистий.

bon/rikolt||o гарний урожай; ~a урожайний.

bon/son||a = belsona; *~ec/o = belsoneco.

bon/spec/a доброякісний.

bon/stat||a заможний; успішний; ~(ec)o добробут, достаток, заможність, благополуччя, благоденство; ~i vn жити в достатку, благополуччі, благоденствувати, процвітати; ~statur/a ставний, поставний.

bon/stil/a гарного стилю, витончений.

bon/ŝanc||o удача, щастя; mi havisancon мені повезло; ~a везучий, щасливий; ~e удало, щасливо, на щастя.

bon/ten/i vt тримати в належному стані.

bon/ton/a порядний, пристойний, елеґантний, з добрими манерами.

bon/trov/o розсуд; agi laŭ sia ~trovo діяти на власний розсуд, робити, як заманеться.

bon/ven||a бажаний, милий серцю (про гостя); ~o гостинний, теплий прийом; estu ~aj!, ~on (аl vi)! ласкаво просимо! ~ig/i vt (гостинно) вітати.

bon/viv/ant/o аматор пожити для свого задоволення; бонвіван, гульвіса, гультяй.

bon/vol||і виявити бажання, люб’язно погодитись, зволити; ~a прихильний, люб’язний; ~u! будь ласка; ~u sendi al mi la vortaron пришли, будь ласка, мені словник; Прим. Форма bonvolu завжди вимагає після себе інфінітива!  

Bonaer/o геогр. Буенос-Айрес (столиця Арґентини).

Bonapart||o Бонапарт (прізвище, м.ін. двох французьких імператорів); (b)~ist/o бонапартист.

Bonaventur/o Бонавентура (ім’я).

bonazi/o орн. орябок [Bonasa bonasia, син. Tetrastes bonasia].

boned/o мат. лісель.

Bonesper/a: геогр. ~a kab/o мис Доброї Надії.

Bonesper/o геогр. Ґотхоб (головне місто Ґренландії).

bong/o муз. бонґо (кубинський ударний інструмент).

Bonifac/o Боніфатій, Боніфацій (ім’я).

bonifik/o 1. ком. боніфікація, скидка; 2. спорт. додаткові очки.

bonit/o іхт. тунець.

Bonn/o геогр., м. Бонн.

bonsaj/o карликове дерево/деревце.

bonz/o прям., перен. бонза.

bop/o муз. боп, бібоп (джазовий стиль).

І*bor||i vt свердлити, бурити, буравити; ~o, ~ad/o свердління, буравлення; ~aĵ/o (просвердлений) отвір; свердловина; ~il/o свердел, свердло (цілий інструмент), бурав; ~ist/o бурильник.

bor/konk/o/j зоол. свердлунові [родина Pholadidae].

bor/maŝin/o 1. свердлильний верстат; 2. бур, бурильна машина; 3. мед. бормашина.

bor/pint/o свердел, свердло (наконечник).

bor/tru/o свердловина; tra~i vt просвердлювати, пробуравлювати.

ІІ bor||o хім. бор; ~a борний; ~at/o борат, сіль борної кислоти; ~at/a: ~ata acido борна кислота.

bor/o/tartr/at/o хім. боротартрат.

borag||o бот. огірочник [Borago]; ~ac/o/j шорстколисті [родина Boraginaceae].

*boraks/o хiм. бура.

borborigm/o мед. бурчання в животі (= intestobruo).

*bord||o берег; ~a береговий; ~an/o прибережний житель, житель узбережжя; ~e на березі; ~i лежати на березі, знаходитися на березі.

bord/hirund/o орн. береговушка, берегова ластівка [Riparia riparia].

bord/o/marŝ/ej/o набережна (ім.).

bord/ŝip/o каботажне судно.

*bordel||o дім розпусти, бордель; ~ist/o власник дому розпусти, власник борделю.

*border||i vt облямовувати ~o, ~aĵ/o бордюр, облямівка.

Bordoz||o геогр., м. Бордо; (b)~a likv/aĵ/o бордоська рідина; (b)~vin/o бордо (вино).

bordun/o муз. баси (в органі).

Bore/o міф. Борей (старогрецький бог північного вітру).

boreal/a маловжив. бореальний, північний, арктичний.

boreli/o бакт., мед. (спірохета) борелій [Borrelia].

bori/o хiм. борій.

Boris/o Борис (ім’я).

born/o ел. затиск, клема (= klemo).

Borne||o геогр., о-в Борнео; (b)~ol/o хiм. борнеол.

Borome||o Боромео (ім’я); ~a/j Insul/o/j геогр. Боромейські острови. (на о. Лаго-Маджоре).

bors||o біржа; ~о de laboro біржа праці; fondusa ~о фондова біржа; vara ~о товарна біржа; grena ~о хлібна біржа; ~a біржовий; ~a prezo біржова ціна; ~ist/o біржовик.

bos||o 1. тех. руст, горбовина; опуклість (на виробі); рельєфний малюнок; 2. арх. опуклий орнамент;  ~i vt обробляти під руст, виправляти під руст.

bosanov/o муз. босанова.

boselaf/o зоол. нільгау [Boselaphus](індійська антилопа).

*bosk||o гай (у парку); ~et/o боскет (група дерев на галявині).

Bosni/o геогр. Боснія (реґіон); ~o-Hercegovin/o кр. Боснія і Герцеговина.

boson/o фіз. бозон.

Bospor/o геогр., протока Босфор.

boston/o бостон (танець; картярська гра).

Boston||o геогр., м. Бостон;

bostrik/o ент. каптурник [Bostrychus].

bosveli/o бот. босвелія [Boswelia].

boŝman||o бушмен (представник кочового народу в Африці); ~a бушменський; ~in/o бушменка.

*bot||o чобіт; felta ~о валянок; ~et/o черевик; *~ist/o швець;

bot/agl/o орн. орел-карлик [Hieraaetus pennatus];

bot/pur/ig/ist/o чистильник взуття;

bot/ŝtip/o евська) колодка, копил, копито;

bot/o/tir/il/o ложка/ріжок для взуття;

*botanik||o ботаніка; ~a ботанічний; ~ist/o ботанік (син. plantologo); ~i, ~um/i vn ботанізувати.

botarg/o кул. ботарг, закуска з ікри.

botaŭr/o орн. водяний бугай [Botaurus].

*botel||o пляшка; бутель, сулія; varmizola ~о термос; ~eg/o бутель; ~et/o флакон, пляшечка; ~uj/o плетінка, футляр для пляшки.

botel/bier/o пляшкове пиво.

botel/fund/o дно пляшки.

botel/kol/o 1. шийка пляшки; 2. трансп. вузьке місце, звуження шляху.

botel/kukurb/o тиква (= lagenario).

botel/verd/a синьо-зелений.

Botni||o геогр. Ботнія (північноєвропейський реґіон); ~a golf/o Ботнічна затока.

botriĥi/o бот. гронянка [Botrychium].

botrit/o бот. ботритис [Botrytis].

botrop/o зоол. куфія [Bothrops].

botul||o бакт. спорогенна палочка ботулізму [Clostridium botulinum]; ~in/o мед. ботулін (токсин); ~ism/o мед. ботулізм.

*bov||o зоол. бик, віл [Bos]; ~a бичачий, воловий; ~aĵ/o яловичина; ~ed/o/j порожнисторогі, бичачі [родина Bovidae]; ~ej/o корівня, корівник; ~ar/o стадо биків; *~id/o теля; ~id/in/o телиця, ялівка; ~id/aĵ/o телятина; ~id/ist/in/o телятниця; *~in/o корова; ~in/ist/o корівник; ~in/ist/in/o корівниця; ~in/tritik/o бот. перестріч польовий (= agra melampiro). ~ist/o воловик, воляр, скотар; (B)~ist/o астр. Волопас.

bov/okul/o кругле, овальне вікно; слухове вікно.

bov/o/vir/o 1. міф. бик з людською головою; 2. нрк. = virbovo.

bov/led/o юхта.

boviste/o бот. порхавка, дощовик [Bovista].

*bovl||o миска; чаша; чашка.