A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

-az/ хім. – аз (суф. для утворення назв ферментів: amel~o, lakt~o і т.д.).

aza/ хім. аза- (преф. у складних хімічних назвах,щоб показати, що атом нітроґену знаходиться у специфічному місці молекули).

azale/o бот. азалія [Pentanthera, син. Azalea].

azar/o бот. копитняк, копитник [Asarum].

azarol/o бот. глід іспанський [Crataegus azarolus].

azel(at)/a хім. азелаїновий.

*azen||o зоол. осел, віслюк [Equus asinus]; ~a ослиний, ослячий; ~a obstinego осляча впертість; ~aĵ/o 1. ослине м’ясо; 2. перен. дурний вчинок, дурний вислів; ~id/o осля; ~in/o ослиця; ~ig/i vt пошити в дурні, зробити з когось дурня/осла.

azen/kard/o бот. татарник звичайний (= onopordo).

azen/pied/o бот. підбіл, мати-й-мачуха (= tusilago).

azen/pont/o загальновідома істина; неіснуюча трудність. 

azeotrop/o хім. азеотроп.

Azerbajĝan||o геогр., кр. Азербайджан; (a)~a азербайджанський; (a)~an/o, (a)~an/o азербайджанець; (a)~an/in/o азербайджанка.

*Azi||o геогр. Азія; Malgrandа ~o Мала Азія; Centra ~o Середня Азія, Центральна Азія; Orienta ~o Далекий Схід, Південно-Східна Азія; (a)~a азіатський, азійський; (a)~an/o азіат; (a)~an/in/o азіатка.

azid/o хім. азид.

azidotimidin/o фарм. азидотимідин (син. zidovudino).

*azil/o 1. політ. притулок, прихисток, азиль; peti ~on, peti pri ~o просити притулку.2. сховище, сховок, притулок; ~o por senhejmuloj притулок для бездомних.

azimen/o бот. аcиміна [Asimina]; tri/lob/a ~o асиміна трилопатева [A. triloba] (син. papaŭo).

azimut||o астр. азимут; ~a азимутний, азимутальний.

І azo/o хім. азо- (частина слова у назвах речовин, що вказує на групу RN:NR).

ІІ azo/a палеонт. азойський, без органічних речовин.

azoik/o геол. азойська ера.

azoksiхім. азоксі- (радикал –N(O)=N- у складних словах).

azol||o бот. азола [Azolla]; ~ac/o/j азолові [родина Azollaceae].

Azor/o/j = Acoroj.

*azot||o хім. азот (= nitrogeno); ~a азотний; ~at/o сіль азотної кислоти; ~at/a acid/o азотна кислота.

azot/emi/o мед. aзотемія.

azotrop/a хім. азотропний.

azot/uri/o мед. aзотурія.

Azov||o геогр., м. Азов, ~a Мaro Азовське море.

AZT скор. від azidotimidino.

azteko іст. ацтек (представник індіанської народності Мексики).

azuki/o бот. адзукі, квасоля адзукі [Vigna angularis, син. Azukia a.].

azuleĥ/o буд. кахель.

azurit/o мін. азурит.